01
01
Damara
02
02
(A. Einstein)
03
03
(W. Blake)
04
04
Darčekové poukážky

Kurzy, stretnutia, akcie

Vytlačiť

 

Tóny života - Hĺbková bunková muzikoterapia  (kurz ukončený osvedčením):

Jednou z možností celistvého prístupu k sebe a pomoci pri liečbe rôznych ochorení a k harmonickému životu je aj terapie zvukom.  Keď špecifické zvukové  vlny prenikajú telom (pokiaľ zdroj ich vysielania je blízko tela), dochádza v jeho bunkách k vibrácii, ktorá dokáže navrátiť zdravie, posilniť ho a pomôcť mu stať sa  odolnejším voči vonkajším vplyvom a chorobám a harmonizovať telo, myseľ i dušu a aktivovať samo liečivé schopnosti organizmu.

Špecifické vibrácie ladičiek vhodne dopĺňajú poznatky tradičnej čínskej medicíny, akupunktúry, akupresúry, masážnych techník a pod, a tiež poznatky kvantovej fyziky a práce s kvantovým poľom.

Kurz je vhodný pre terapeutov, masérov, psychológov, lekárov, veterinárov, fyzioterapeutov, liečiteľov a pod, ktorí chcú pomocou tejto metódy obohatiť svoju prácu a rozšíriť tak svoje možnosti, ako pomôcť svojim klientom, ale aj pre tých, ktorí o svojej budúcej praxi ešte len uvažujú.  Používanie ladičiek je  veľmi dobre kombinovateľné s kraniosakrálnou terapiou, masážami, psychoanalýzou, v kozmetike, s  prácou so zvieratami, s meditáciami, aromaterapiou, homeopatiou, kryštáloterapiou, Bachovou kvetovou terapiou a pod., nakoľko výrazne zvyšuje ich účinok. 

 

Čo sa naučíte:

Históriu a podstatu terapie zvukom

Vnímať silu zvuku a vibrácie

Druhy frekvencií, ich podstatu a možnosti použitia  

Zásady bezpečného použitia ladičiek

Techniky použitia ladičiek

Použitie ladičiek u detí

Použitie ladičiek u dospelých

Použitie ladičiek u zvierat

Postupy pri rôznych diagnózach

Postupy pri odbúravaní strachov, fóbií, blokov, programov a presvedčení

Pracovať so zvukom v priestore

Stanoviť individuálny osobný tón človeka a pracovať s ním

Terapeutickú podstatu  tónov a intervalov

Možnosti kombinácie s inými terapeutickými metódami a postupmi

 

Čo Vás čaká:

Písanie si poznámok

Praktické  cvičenia

Nové vedomosti a skúsenosti

Odpovede na Vaše otázky

Záverečný test + praktická skúška

Osvedčenie

Zľava na nákup ladičiek (platí na vždy pre všetky ďalšie nákupy).

 

Absolvovaním kurzu sa naučíte jedinečnú metódu liečenia zvukom, získate nové zručnosti, ktoré podporia Vaše životné smerovanie a  pozitívne  zmenia Váš život i život Vašich klientov.  

 

Cena kurzu: 235€ (absolventom kurzu HBT pre domáce účely sa odpočíta cena za absolvovaný kurz) 

.................................................................................................................................

 

Tóny života - Hĺbková bunková muzikoterapia – použitie terapeutických ladičiek pre domáce účely:

Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí chcú pomocou tejto metódy skvalitniť svoj život a zdravie, pomôcť svojim blízkym, svojim domácim miláčikom a tiež pre pracovníkov školstva (školy, škôlky, jasle). 

 

Program:

- stručný úvod do podstaty a histórie terapie

- ladičky vhodné na domáce použitie a techniky ich použitia

- zásady bezpečného použitia ladičiek

- použitie ladičiek u detí

- použitie ladičiek u dospelých

- použitie ladičiek u domácich miláčikov

- použitie ladičiek na harmonizáciu priestoru

- praktické cvičenia

- otázky a odpovede

 

Každý účastník získa zľavu na nákup ladičiek (platí na vždy pre všetky ďalšie nákupy).

 

Cena kurzu: 75€

.....................................................................................................................................

 

Prebudenie svojho Ja - sila osobnej vibrácie 

 

Máte pocit, že ste sa dostali vo svojom živote do fázy, keď neviete čo a ako ďalej? Máte pocit, že vo svojom živote často začínate od znova? Alebo to nie je iba pocit a naozaj sa Vám to deje? Opakujú sa Vám v živote tie isté situácie? Dáva Vám Vaše telo signály, že niečo nie je v poriadku? Radi by ste niečo vo svojom živote zmenili, ale neviete čo a ako? Máte pocit, že Vám nikto nerozumie, že nerozumiete okoliu a často ani sami sebe? V tom prípade čítajte ďalej:

 

Dnes už vieme, že nie je skutočné len to, čoho sa dokážeme dotknúť, čo vidíme na vlastné oči, čo dokážeme pochopiť rozumom a racionálne vedecky zdôvodniť. Vieme, že naše telo, pocity, myšlienky, okolie a celý  vesmír tvorí energia.

 

Všetko okolo nás, vrátane nás samých, vibruje. Sme vibračné bytosti a naša prirodzená frekvencia a frekvencia nášho okolia nás ovplyvňuje. Vnímame, že nič nie je tak, ako pred tým, že čas sa zrýchľuje a svet sa mení. Vieme, že zastarané myslenie a vnímanie už nefunguje a otvárame sa novému - niekedy rýchlejšie, niekedy pomalšie Tento  proces nastáva následkom prirodzeného vývoja a zvyšovania vibrácií Zeme. Dotýka sa nás  oveľa viac, ako si logickou ľavou mozgovou hemisférou dokážeme pripustiť. Pomáha nám však vytvárať si vysokofrekvenčnú realitu, učí nás vnímať pravou hemisférou a srdcom, chápať vzájomné súvislostí a jednotu, vnímať signály na úrovni jemných vibrácií a využiť ich v prospech seba i celku, rozvinúť svoje kreatívne schopnosti a transformovať sa na súcitné bytosti pomáhajúce iným cez lásku.   

 

 

I. časť:

Vysvetlíme si pojem "transformácia", čo sú to transformačné zmeny, ako prechádzame z Veku informácií do Veku intuície, ako tieto zmeny prebiehajú, ako ich pociťujeme, vnímame a ako sa prejavujú - únava, stres, život pod tlakom, časová tieseň, nefunkčné vzťahy, choroby atď.

Budeme "pracovať" so silou ticha a pochopíme, ako sa z neho dá tvoriť a rozvibrujeme v sebe svoju osobnú ladičku - svoju osobnú frekvenciu.

Vysvetlíme si a precítime rozdiel medzi lineárnym a sféricko - holografickým vnímaním a čo to v praxi pre nás znamená.

Pochopíme a precítime existenciu Jednotného energetického poľa a našu úlohu v ňom a budeme s ním "pracovať". Naučíme sa rozoznávať, kedy a ako vnímame pravou a ľavou hemisférou, kedy rozumom a kedy srdcom a ako ich prepojiť a ako uviesť toto vnímanie do života.

Naučíme sa využiť Jednotné pole na získavanie informácií, na svoju kreativitu, prácu, vzťahy, životné zmeny, pomoc iným,  transformáciu strachov, rodových programov, vzorcov správania a ako všetko so všetkým, a tým aj s nami, súvisí a vnímať tak život ako plynulý tok energií.

 

Cena kurzu: 75 € (V prípade absolvovania oboch častí naraz je cena 140 €)

 

II. časť:

Plynule nadviažeme na prvú časť seminára a budeme konkrétne pracovať so základnými životnými otázkami a ich vzájomnými súvislosťami.

Preberieme, pochopíme a precítime vnímanie seba samého z hľadiska energie, vysvetlíme si vnímanie a fungovanie rodiny, kolektívu, spoločnosti ako celku a našej úlohy v ňom.

Pochopíme zastarané a nefunkčné vzorce správania sami voči sebe, v rodine, vo výchove, vo vzťahoch, v práci, spoločnosti, ich vzájomnú súvislosť a naučíme sa ich transformovať.

Z hľadiska práce si preberieme fungovanie trhu a konkurenciu.

Naučíme sa rozpoznávať, ako nám telo  dáva najavo energetickú nerovnováhu, ako vnímať "choroby", čo je úlohou "pacienta" a  čo je  úlohou terapeuta.

Naučíme sa vedome spájať svoje energetické polia a vcítiť sa tak do  niekoho iného, do kolektívu a vedome sa s ním spojiť a čerpať informácie.

 

Cena kurzu: 75 € (V prípade absolvovania oboch častí naraz je cena 140 €)

...................................................................................................................................

 

Copyright 2011 Kurzy, stretnutia, akcie. webmaster: IvkaBan
Free Joomla Theme by Hostgator