Kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia Ľudské telo, a telá všetkých stavovcov, majú okrem srdcového a dychového rytmu aj rytmus kraniálny,t.j. pulzovanie likvoru (mozgovomiechovej tekutiny), ktorý pulzuje hlboko vnútri fyziologického systému. Nazýva sa tiež primárne alebo kraniálne dýchanie.  Likvor prúdi z mozgových komôr miechou v určitom rytme (frekvenciách) a prenáša sa do všetkých štruktúr organizmu. Je našou primárnou životodarnou […]

Kraniosakrálna terapia Read More »