Vedecký základ

Vedecký základ Healy

Prístroj Healy je v súčasnej dobe najcelostnejšie pôsobiacim frekvenčným zariadením svojho druhu (nielen) na živý organizmus. Každých desať sekúnd kontroluje prepojenie s biopoľom a analyzuje ďalšie frekvencie, ktoré dodá. Takže jeden a ten istý program pustený opakovane nikdy nie je rovnaký. Každý z programov má niekoľko stoviek frekvencií, z ktorých prístroj vyhodnotí aktuálne tie najviac potrebné a tie do organizmu (informačného poľa) dodá. Vníma prepojenie jednotlivých orgánov, meridiánov a častí tela a ich vzájomné súvislosti na úrovni tela, mysle a duše.  Takže pri zvolenom programe napr. na boľavé koleno nevysiela len frekvencie na harmonizáciu kolena ale aj frekvencie pre všetky „pridružené súčasti“, ktoré mali  a majú vplyv na daný problém.

Healy pôsobí cez mikroprúd cez náramky alebo cez informačné pole cez Teslovu cievku.

Pôsobením mikroprúdu cez náramky harmonizuje napätie na bunkových membránach a vysiela frekvencie na vyladenie organizmu. Vďaka tomuto kontaktnému prepojeniu prístroja s telom je účinok okamžitý. Vyladenie napätia na bunkových membránach má vplyv na zdravie, imunitu a energiu (u ľudí, zvierat aj rastlín).

Pôsobením cez Teslovu cievku dochádza k riešeniu nerovnováhy prostredníctvom informačného poľa (biopoľa, kvantového poľa). V informačnom poli máme uložené rôzne staré záťaže a väzby, ktoré nám neprospievajú. Na základe frekvenčného pôsobenia ich vieme analyzovať a vyladiť.

Frekvenčné aplikácie boli vyvinuté na základe niekoľko desaťročí trvajúcich vedeckých výskumov. Bezpečnosť metódy preukazujú mnohé vedecké štúdie a skúsenosti terapeutov.

Základy položili predovšetkým dvaja významní vedci – profesori v oblasti elektroterapie a rádioterapie: R. O. Becker a B. Nordenstrom, ktorí skúmali vplyv elektrického prúdu na napätie v bunkovej membráne. Ich výskumy potvrdili že bunky majú na membráne vyvážené napätie: zvonku plus a zvnútra mínus. 

Akákoľvek záťaž (fyzická, duševná, duchovná) sa prejavuje zmenou napätia bunkových membrán. Týmto dôjde k obmedzeniu alebo úplnému uzavretiu možnosti prijímať výživu ako aj možnosti odvádzať nečistoty a toxíny. Bunky nám rôznymi signálmi (bolesť, únava, depresia…) prostredníctvom nervových dráh dávajú najavo, že v organizme niečo nie je v poriadku. Toto vedie k deštrukcii nielen buniek ale aj orgánov a celého organizmu. Vyladením napätia v bunkách teda dosiahneme celkovú revitalizáciu organizmu.

Bunka je najmenšou stavebnou jednotkou organizmu. V ľudskom tele sa nachádza cca 70 biliónov buniek. Každá bunka má rovnakú schému, ktorá je uložená v DNA. Zároveň každá bunka obsahuje celú schému rovnakú pre všetky ostatné bunky v tele a má „dátovú pamäť“ cca 2 gigabajty. Z neho sa asi len 3% používajú k ukladaniu genetických informácií. Zvyšný priestor je zatiaľ z veľkej časti vedou neobjasnený. Štruktúra a vnútorné fungovanie sú u buniek z veľkej časti rovnaké. Každá z buniek má vlastný metabolizmus: prijíma vodu, živiny a kyslík a vylučuje  metabolické produkty.

Tento proces prebieha prostredníctvom bunkovej membrány a je  založený na potenciále napätia, t.j. na rozdiele medzi napätím vnútri buniek a v medzibunkovom priestore. Ak je v poriadku, bunkový metabolizmus je zdravý a funkčný. Práve na základe fungovania tohto mechanizmu je možné úspešne použiť frekvenčné terapie nielen u ľudí, ale u všetkých živých organizmov.

Nákupný košík
Návrat hore