Solfeggio frekvencie

Zvuk je mocný  nástroj, ktorý ovplyvňuje štruktúru živej bytosti pozitívnym spôsobom.

Dnes viac, ako kedykoľvek pred tým, sa do popredia dostáva muzikoterapia a liečenie zvukom. Hudba a zvuk môžu byť veľmi silné a transformačné nástroje pre ľudské telo a dušu. Nie  však súčasná hudobná produkcia,  ktorá je atonálna, nech už ide o akýkoľvek hudobný štýl. Naša súčasná hudobná stupnica je  mierne  mimo rozsah pôvodnej starovekej synchronizácie, nakoľko pôvodne používané „A 417 Hz“ bolo nahradené v r.1939  frekvenciou 440 Hz (výška ladiaceho tónu). 

Originálne staroveké Solfeggio frekvencie majú schopnosť premeniť život zázračným spôsobom. Zmenky  o nich siahajú do staroveku, keď boli súčasťou  gregoriánskych  chorálov, počas  náboženských obradov.   Ich  partitúry však okolo r. 1050 záhadne zmizli a sú,  pravdepodobne navždy, stratené. Tieto spevy pozostávajú zo zvláštnych tónov, ktoré,  spievané  latinčine,  majú ohromnú duchovnú silu. Prenikajú hlboko do podvedomia a veľmi silno podporujú   liečenie a transformáciu. Pôvodné Solfeggio frekvencie  obsahujú šesť čistých tónov (DO – 396 Hz, RE – 417 Hz, MI – 528 Hz, FA – 639 Hz, SOL – 741 Hz, LA – 852 Hz), ktoré  boli použité pre vytvorenie starovekej hudobnej stupnice. Významný podiel na tom, že k nim pribudli ďalšie tri frekvencie (174 Hz, 285 Hz, 963 Hz) má Dr. Leonard G. Horowitz a po pridaní k pôvodným šiestim vytvoril tri ideálne trojice.                              

solfeggio_frequencies

Medzi Solfeggio frekvenciami  existujú zaujímavé  matematické vzťahy.  Rozdiel medzi  tromi prvými,  druhými a tretími frekvenciami v kruhu je 111 Hz.

285 – 174 = 111    396 – 285 = 111

528 – 417 = 111   639 –  528 = 111

852 – 741 = 111    963 – 852 = 111

174, 417, 741 sú vrcholy trojuholníka, tak ako aj  285, 528, 852 a 369,639,963. 

Všetky tieto frekvencie sú založené na princípe „zlatého rezu“. Ich číselné súčty  sú 3, 6 alebo 9 a sú deliteľné 3, to znamená, že sú pre  organizmus harmonické a liečivé. Je možné ich ľubovoľne v akomkoľvek počte navzájom kombinovať (súčet akýchkoľvek týchto frekvencií je tiež deliteľný 3) a skúmať tak rôzne účinky ich pôsobenia.    

174Hz /1+4+7/ = 12 /1+2/ = 3

417Hz /4+1+7/ = 12 /1+2/ = 3

741Hz /7+4+1/ = 12 /1+2/ = 3


285Hz /2+8+5/ = 15 /1+5/ = 6

528Hz /5+2+8/ = 15 /1+5/ = 6

852Hz /8+5+2/ = 15 /1+5/ = 6

 
396Hz /3+9+6/ = 18 /1+8/ = 9

639Hz /6+3+9/ = 18 /1+8/ = 9

963Hz /9+6+3/ = 18 /1+8/ = 9

Tak, ako existujú matematické vzťahy medzi týmito frekvenciami, existujú aj vzťahy týchto  frekvencií  k životne dôležitým funkciám orgánov  tela, až po úroveň DNA. Jedna z Solfeggio frekvencií 528 Hz je známa tiež ako „Zázrak (Miracle) „, pretože  má schopnosť liečiť a opravovať DNA v tele. Je to frekvencia kmitočtu DNA  a je používaná aj pri  biochemických procesoch. „528 cyklov za sekundu, je doslova jadrom tvorivých frekvencií prírody.  Je to láska. „, hovorí významný lekársky výskumník  Dr. Leonard G. Horowitz.

Moderná veda až teraz  začína prichádzať na to, čo už pred stáročiami  naši predkovia vedeli – že  všetko  okolo ( a vrátane)  nás, je v stave  vibrácií.  Každý orgán, každá bunka vibruje (prijíma a vydáva frekvenciu). Emócia  a mentálne stavy majú tiež svoje rezonančné frekvencie. Na týchto poznatkoch je založená podstata  sily  a účinku  spirituálnej  hudby a spevu. Keď je teda živý organizmus vystavený pôsobeniu liečivých frekvencií, začne  rezonovať v rovnakom rytme a vytvára sa v ňom pocit zodpovedajúci danému kmitočtu, čo sa následne prejaví aj na fyzickej úrovni.

Známe sú tiež výsledky laboratórnych testovaní vody po pôsobení Solfeggio frekvencií. Zistilo sa, že takto zharmonizovaná voda vytvárala nádherne usporiadané  šesťuholníkové kryštály, ktoré obsahovali  minerálne látky v optimálnej rovnováhe.

Keďže ľudské telo je zložené zo 70 – 80% vody (telesných tekutín), pôsobia  Solfeggio frekvencie aj   na vodu obsiahnutú v tele, zlepšujú jej kvalitu a tým aj  všetky telesné funkcie a stavy, ktoré sú  na vode závislé.


Charakteristika frekvencií:

DO – 396 Hz – Oslobodzuje od  pocitov  od viny a strachu,  realizácia cieľov, sila, energia:

Predstavuje veľmi silné magnetické pole. Používa sa ako prostriedok pre realizáciu cieľov, dáva silu dosiahnuť ho. Dokáže očistiť a odstrániť  pocit viny, ktorý  často predstavuje jednu zo základných prekážok (obranný mechanizmus podvedomia) k realizácii cieľa a umožňuje dosiahnuť ho čo možno najpriamejšou cestou. Takisto táto  frekvencia môže byť  použitá ako prostriedok uzemnenia, prebudenia, vytriezvenia a návratu k realite. Používa sa tiež pri energetickej práci s prvou čakrou a čarami chodidiel a kolien.

RE – 417 Hz – Návrat do situácie, uľahčenie zmien, tvorivý potenciál, rezonancia empatie:

Čistí traumatické zážitky a vymazáva  deštruktívne vplyvy minulých udalostí. Môže byť použitý na čistenie obmedzujúcich  dojmov, ktoré sú brzdou životných zmien a dosiahnutia  cieľov. Táto  frekvencia povzbudzuje telesné bunky,  pomáha využívať  tvorivý potenciál. Používa sa tiež pri energetickej práci s druhou čakrou. 

MI – 528 Hz – Transformácia, zázraky , oprava DNA, láska, skúsenosť, osvietenie:

Opravuje a transformuje poškodenú DNA, čím podporuje liečenie, nárast životnej energie, jasnosť mysle, vedomia, prebudenie kreativity, nastolenie  hlbokého vnútorného mieru, otvorenie srdca láske. Tón MI tiež otvára človeka hlbokým  duchovným skúsenostiam a duchovnému osvieteniu. Používa sa tiež pri energetickej práci s treťou čakrou.

FA – 639 Hz – Súdržnosť a vzťahy, porozumenie, tolerancia, láska:

Táto frekvencia umožňuje vytvorenie harmonickej spoločnosti a harmonických medziľudských vzťahov. Je možné ju použiť pre riešenie problémových vzťahov ( v rodine, medzi partnermi, priateľmi), alebo sociálnych problémov. V spojení s  bunkovými procesmi tón FA sa  používa na podporu bunky pre komunikáciu s okolím. Táto frekvencia zvyšuje komunikáciu, porozumenie, toleranciu a lásku. Môže tiež byť tiež použitá pre komunikáciu s paralelnými svetmi alebo duchovnými sférami. Používa sa tiež pri energetickej práci so štvrtou čakrou.

SOL – 741 Hz – Vyjadrenie, riešenie, čistota, stabilita, duchovno:

Tento tón čistí bunky od toxínov, jeho pravidelné  používanie  inšpiruje a vedie k zdravšiemu spôsobu života, zmenám v jedálničku orientáciou na zdravé potraviny. Tiež čistí bunky z rôznych druhov elektromagnetického žiarenia. Je možné ho  aplikovať na odstránenie  vírusových, bakteriálnych a hubových infekcií. Tiež nás táto frekvencia vedie k čistote, stabilite a duchovnu v živote. Používa sa tiež pri energetickej práci s piatou čakrou.

LA – 852 Hz – Prehĺbenie intuície, návrat k Jednote:

Tón LA je priamo napojený na princíp svetla ako najvyššiu formu bioenergie. Používa sa na otvorenie sa komunikácii s Univerzom, navodenie theta hladiny pri meditáciách,  práci s podvedomím a otvorenie sa duchovným zážitkom. Čo sa týka bunkových procesov, táto frekvencia umožňuje bunky transformovať sa na vyššiu úroveň. Používa sa tiež pri energetickej práci so šiestou čakrou.

963 Hz – spojenie s Jednotou, Duchom:

Pomocou práce s touto frekvenciou je možné aktivovať a prečistiť epifýzu a majstrovskú bunku a odstrániť neužitočné programy a presvedčenia. Spája so Svetlom a Duchom, umožňuje návrat k Jednote. Prácou s touto frekvenciou pracujeme s epifýzou, malou žľazou v strede mozgu, ktorá je spojivom medzi fyzickým a duchovným svetom.  Ak  je prebudená,  človek dokáže vidieť ponad čas a priestor, zvyšuje svoju frekvenciu a pohybuje sa k vyššiemu vedomiu. V epifýze sa nachádza majstrovská bunka, v ktorej sú uložené programy získané na genetickej úrovni od našich predkov (zabudovaná genetická pamäť). Pomocou práce s touto frekvenciou je možné aktivovať a prečistiť epifýzu a majstrovskú bunku a odstrániť neužitočné programy a presvedčenia. Používa sa tiež pri energetickej práci so siedmou čakrou.

174 Hz  – bezpečie a láska:

Najnižší z tónov, pôsobí ako prirodzené anestetikum. Dokáže zmierniť a odstrániť bolesť fyzicky aj energeticky. Frekvencia 174Hz  dáva orgánom pocit bezpečia a lásky a motivuje ich tak lepšiemu fungovaniu. 

285 Hz – reštrukturalizácia  poškodených orgánov:

Tento tón je užitočný pri liečbe rán, poranení, popálenín  a akýchkoľvek poškodených tkanív. Napomáha dostať tkanivo  do svojej pôvodnej podoby. Ovplyvňuje energetický systém a podvedomie  tak, aby brali poškodený orgán ako zdravý a napomáhali  tak jeho reštrukturalizácii. 

Nákupný košík
Návrat hore