Obchodné podmienky kurzov

Obchodné podmienky kurzov

Prihlášku na kurz zašlite mailom na adresu damarazv@gmail.com s uvedením nasledovných údajov::

meno, priezvisko, titul

termín kurzu

telefonický kontakt

fakturačné údaje (adresa, sídlo firmy, IČO, DIČ)

Miesto na kurze budete mať rezervované po uhradení zálohy – 50% z ceny kurzu. Podmienky k jej úhrade Vám zašlem mailom po doručení Vašej prihlášky. V prípade Vašej neúčasti na kurze je záloha nevratná. Môžete však za seba poslať náhradu, alebo si vybrať iný termín kurzu v danom kalendárnom roku. Táto zmena je možná len raz. Všetky zmeny je potrebné dohodnúť iba písomne mailom.

V prípade, že sa kurz nebude konať z mojej strany, bude Vám záloha vrátená v plnej výške do 5 dní od zrušenie kurzu.

Účasť na kurze je dobrovoľná a každý účastník je zodpovedný sám za seba. Informácie získané počas kurzov nie sú medicínskymi radami ani nenahrádzajú odbornú lekársku starostlivosť. Neslúžia pre svojvoľné stanovenie diagnóz a ich liečenie, ani pre zmenu či ukončenie prebiehajúcej liečby. Lektorka nenesie zodpovednosť za individuálne pochopenie informácií účastníkmi, ani za ich zdravotný stav.

Prihlásením sa na kurz vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Nákupný košík
Návrat hore