Kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia

Ľudské telo, a telá všetkých stavovcov, majú okrem srdcového a dychového rytmu aj rytmus kraniálny,t.j. pulzovanie likvoru (mozgovomiechovej tekutiny), ktorý pulzuje hlboko vnútri fyziologického systému. Nazýva sa tiež primárne alebo kraniálne dýchanie.  Likvor prúdi z mozgových komôr miechou v určitom rytme (frekvenciách) a prenáša sa do všetkých štruktúr organizmu. Je našou primárnou životodarnou tekutinou. Frekvencia jeho prúdenia a pulzovania  sa dá odčítať na rôznych miestach na tele, najčastejšie však v oblasti chrbtice a hlavy. Rôzne telesné či psychické nerovnováhy v organizme spomaľujú, alebo zrýchľujú prúdenie likvoru, následkom čoho sa znižuje samo liečivá schopnosť organizmu a dochádza k rôznym fyzickým a psychickým nerovnováham a ochoreniam.

Vylaďovaním rytmu pulzovania mozgovomiechovej tekutiny sa zaoberá kraniosakrálna terapia (cranio – lebka, sacrum – krížová kosť). Je to jemná neinvazívna dotyková metóda, pri ktorej terapeut jemným dotykom vylaďuje rytmus pulzovania likvoru v tele a tým  celý kraniálny rytmus (primárne dýchanie).  

Počas terapie sa rozpúšťa zapuzdrená negatívna energia v podobe rôznych blokád a energetických cýst, uvoľňujú sa staré spomienkové traumy bunkovej pamäte, ktoré vznikli následkom minulých fyzických a psychických zranení. Tým dochádza k obnoveniu správneho  toku likvoru, ktorý poskytuje výživu, energiu a ochranu nervovému systému a následne tak vplýva na všetky telesné funkcie. Odbúrava  chronické problémy a strachy a  prináša hlboké uvoľnenie, čím aktivuje samo liečivé procesy organizmu.

Kedy je terapia vhodná:

 • pri strese, napätí, poruchách koncentrácie
 • chronických bolestiach šije, chrbta, kĺbov a svalov
 • na posilnenie imunitného systému
 • migrénach a  bolestiach
 • pri problémoch dýchacích ciest, alergiách a astme
 • pri problémoch zraku, sluchu, hučaní v ušiach, problémoch s rovnováhou
 • pri  problémoch so sánkou a čeľustnými kĺbmi, pri bolestiach zubov
 • pri nespavosti, chronickej únave, depresiách, emocionálnych, mentálnych poruchách
 • na uvoľnenie blokád, vzniknutých v dôsledku úrazov i emocionálnych zranení
 • pri depresiách, slabej sebadôvere a častých zmenách nálad
 • pri poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencie
 • pri hormonálnych problémoch
 • pri poruchách s učením, sústredením, čítaním a písaním
 • pri poruchách koordinácie
 • pri onkologických ochoreniach a pacientov v kóme

Pre koho je terapia vhodná:

Kraniosakrálna terapia je vhodná pre všetkých bez rozdielu veku. Veľmi dobré výsledky sú zaznamenané pri predčasne narodených bábätkách a deťoch s rôznymi poruchami učenia a sústredenia. Budúcim mamičkám pomáha uvoľniť neželané sprievodné javy počas tehotenstva a pripraviť ich na pôrod. Starším ľuďom dodáva chuť do života, zvyšuje vitalitu a pohyblivosť apodporuje mentálnu energiu.

Priebeh terapie:

Ošetrenie prebieha v oblečení, v ľahu. Terapeut jemnými dotykmi na oblasť lebky,  panvy, hrudníka, brucha a končatín vyrovnáva pulzovanie likvoru.

Nákupný košík
Návrat hore