Podstata a charakteristika

Hĺbková bunková muzikoterapia

Harmonizácia frekvenciami zvuku prostredníctvom terapeutických ladičiek                                             

 Východná medicína vníma človeka ako celok tvorený telom, mysľou a dušou. Na základe tohto celistvého (holistického) prístupu vie, že každá ochorenie sa manifestuje vo všetkých troch rovinách a vzniká narušením prúdenia energie (čchi, prána).  Západná medicína rozdelila tento jednoliaty celok na tri samostatné časti a každá z nich je liečená iným odborníkom a iným spôsobom. Máme stále viac nových medicínskych technológií, liečebných postupov a farmaceutických prípravkov, ale bohužiaľ nemáme úmerne tomu menej chorých ľudí a diagnóz. Preto sa stále viac ľudí obracia na pomoc v iných oblastiach (tradičná čínska medicína, akupunktúra, homeopatia…).   

Jednou z možností celistvého prístupu je aj liečba zvukom. Zvuk vzniká ako pohyb častíc vzduchu, ktorý vedie ku kmitaniu pevných telies. Kmity, ktoré tvoria zvuk, sú energiou, ktorá je obsiahnutá všade vo vesmíre, teda aj v nás samotných. Zvuk má obrovskú moc – ako uzdravujúcu, liečivú, tak aj deštruktívnu, pôsobí na všetky živé organizmy. Pri terapiách je, samozrejme, využívaná liečivá sila zvuku. Na tomto princípe je založená aj  muzikoterapia. Môže byť pasívna – počúvanie hudby, aktívna – aktívne hranie a spev alebo bunková – pôsobenie zvuku a jeho vibrácií na bunky živých organizmov.     

Keď liečivé zvukové vlny prenikajú telom (pokiaľ zdroj ich vysielania je blízko tela), dochádza v jeho bunkách k vibrácii, ktorá dokáže navrátiť zdravie, posilniť ho a pomôcť mu stať sa  odolnejším voči chorobám.

 Každý orgán, bunka, atóm, tkanivo, každá častica nášho tela neustále vysiela duchovné, fyzické, emocionálne a myšlienkové vlny, ktoré môžu mať v závislosti od rôznych faktorov (zdravotný stav, stres, emočné vypätie, pôsobenie okolia…)rôznu frekvenciu. Jej cieľom   je  odstrániť „rozladenie“ organizmu a naladiť ho na správnu frekvenciu a na zdravie.    

Terapeutické ladičky sú  kovové vidlice, ktoré sa úderom o  tvrdú gumovú podložku alebo o ruku rozkmitajú a vydávajú príjemné počuteľné chvenie – každá ladička má presne stanovený kmitočet (frekvenciu) a od toho sa odvíjajú jej terapeutické vlastnosti.  Používajú sa prikladaním na presne určené body, čím sa usmerňuje prúdenie energie v energetických dráhach človeka, alebo bezdotykovým spôsobom, v určitej vzdialenosti nad zvoleným bodom na tele. Keďže zvuková vlna má určitú dĺžku (dosah merateľný v dĺžkových mierach), môže tak ovplyvňovať nie len fyzické ale aj jemnohmotné telo.      

Používanie ladičiek je vhodné pre všetky vekové kategórie ako aj pre zvieratá. Obzvlášť vhodná je ladičková terapie pre  predčasne narodené bábätká a deti – viď TU osoby s mentálnym a telesným postihnutím a tiež pre veterinárnu prax či domáce použitie u zvierat – viď TU

Terapia prebieha v oblečení, klient pohodlne leží alebo sedí. Je vhodná pre všetky vekové kategórie (vrátane domácich miláčikov).

 V prípade záujmu o naučenie sa tejto metódy vás rada privítam na niektorom z mojich kurzov. Viac informácií k ich obsahu nájdete TU a termíny konania nájdete TU.

Základné znalosti som nadobudla u Dr. Barbary Romanowskej. Postupom času som ich však rozšírila o ďalšie poznatky a  predovšetkým o vlastné niekoľkoročné skúsenosti.

Nákupný košík
Návrat hore