Tóny života

vylaď a transformuj

      Tak ako celý vesmír, tak aj človek je energiou vibrujúcou rozličnými frekvenciami. Všetky naše myšlienky a pocity sú jemnohmotné vibrácie, ktoré na nás pôsobia a ovplyvňujú nás (naše zdravie, správanie, vzťahy k druhým a výsledky, ktoré v živote dosahujeme).

Vzhľadom k tomu, že naše telo je zložené zo 70% vody (telesných tekutín), a voda je dokonalým vodičom, sú tieto energie prenášané do celého tela, do každej jednej bunky, kde zanechávajú svoje „stopy“ v bunkovej pamäti. Každý orgán, tkanivo, bunka, atóm nášho tela neustále vysiela duchovné, fyzické, emocionálne a myšlienkové vlny (frekvencie). Ak však telo, myseľ i duša  ostávajú v neustálom cykle vysielania deštruktívnych vĺn, dochádza k poruchám v prúdení energie a k chorobným zmenám v organizme a my strácame náš jedinečný tón života, s ktorým sme prišli na tento svet, a prestávame ladiť sami so sebou a s okolím. Stávame sa nevyladeným hudobným nástrojom v orchestri a prenášame neželané frekvencie na svoje okolie, ktoré ich absorbuje a odráža späť k nám.

Jednou z možností, ako naše telo, myseľ i dušu vyladiť na svoj základný tón sú LIEČIVÉ FREKVENCIE TERAPEUTICKÝCH LADIČIEK.  Každá ladička má svoju presne stanovenú frekvenciu, od ktorej sa odvíja jej použitie. Zvukové vlny ladičky menia magnetické pole organizmu, uvoľňujú stagnovanú energiu v tela, nahromadené negatívne emócie a napätie a nalaďujú nás na proces „samo liečenia“.

V pozadí týchto frekvencií sa ukrýva hlboká forma inteligencie – KVANTOVÉ POLE.  Prostredníctvom neho si vytvárame naše biologické pole informácií, v ktorom sú ukotvené všetky vzory správania, presvedčenia, programy a strachy, ktoré ovplyvňujú našu myseľ, následne naše konanie, správanie a rozhodnutia, ktoré tvoria našu realitu. Toto pole sa zvykne označovať rôznymi pojmami – osud, karma, životný údel a pod. Väčšinou tieto pomenovania vyvolávajú v ľuďoch neprirodzený rešpekt a strach, ktoré však nie sú na mieste, pretože ho  vieme zmeniť a používať tak, aby sme boli pánmi svojho života vo všetkých jeho aspektoch – zdravia, lásky, medziľudských vzťahov, práce,  finančného zabezpečenia,     sebadôvery a sebarealizácie, teda aby sme ladili sami so sebou a s okolím.   

O kvantovej fyzike, podstate kvantového poľa, pôsobení energetických vĺn a  kvantovej terapii sa dočítate v literatúre a na internetových stránkach. Nie je podstatné, ako sú pomenované (matrix energie, kvantové vlnenie, liečenie v hladine theta a pod).  Podstatou je vyjadriť svoj zámer a tíško ustúpiť do úlohy pozorovateľa zmeny svojho života. Pri práci s kvantovým poľom sa klient dostáva do stavu maximálneho uvoľnenia v hladine hladina theta (nejedná sa o hypnózu, ale o stav maximálneho uvoľnenia, ktorý zažívame tesne pred zaspatím – frekvencia kmitov mozgových vĺn 4 – 7 Hz).  Práve v tejto hladine vieme čerpať z nekonečného množstva možností bez ohľadu na čas a priestor a vytvárať si realitu podľa svojich predstáv. Tento proces vnímame ako vyliečenie, ale lepším pomenovaním je „transformácia“, nakoľko zmena sa deje na úrovni skutočného zdroja.

Kombinácia pôsobenia harmonických a transformačných frekvencií zvuku a naladenia sa na frekvencie kvantového poľa je jedinečným spojením blahodarných frekvencií prenikajúcich do samej podstaty nás samých. Nie nadarmo sa hovorí, že ak chceme niečo zmeniť, musíme najskôr zmeniť seba, svoj uhol pohľadu. Neočakávať, že niekto niečo spraví za nás, ale zastaviť na chvíľu svoje myšlienky a sústrediť sa do svojho vnútra, naladiť sa na frekvencie svojho srdca, lebo ono vie… 

„Sú len dve možnosti, ako prežiť svoj život. Jednou z nich je správať sa tak, ako by nič nebolo zázrakom. Tou druhou ako by zázrakom bolo všetko.“ (A. Einstein) 

Nákupný košík
Návrat hore